Hem

Hela Människan i Norrköping

Hela Människan är en ekumenisk organisation som arbetar på uppdrag av 17 församlingar i Norrköping.

Idag finns tre verksamheter som varje dag möter ca 100 personer som är i olika utsatta situationer. 2 är öppna verksamheter (Ria-center och Fyren) vars målgrupper är alla människor i utsatthet, vanligt i kombination med missbruk. Vi har även en Secondhand som är till för att samla in pengar till de mest utsatta i våra verksamheter. Secondhanden har dessutom ett psykosocialt arbete med arbetsträning/sysselsättning.
Läs mer om våra verksamheter under menyn verksamheter.

SAMSUNG